Formül

Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış. Örneğin uzunluğu 1 olan basit bir sarkacın, yerçekimi ivmesi g olan bir yerdeki periyodu (T), formülüyle verilir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli Ax2+ Bx + C=0 denkleminin diskriminantı (Æ),Æ = B2 – 4 AC formülüyle hesaplanır. Çeşitli bilim dallarında bu türden sayısız formül vardır. Formüller uygulamada sonuca ulaşmayı hızlandıran çok yararlı genellemelerdir.

This entry was posted in   F.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>