Fenoller

Aromatik halkaya doğrudan bağlanmış OH grubu içeren organik bileşikler. OH sayısına göre bir değerli (mono-) fenoller (fenol, krezol, ksilenol, naftol vb.), iki değerli (di-) fenoller (rezorsin, hidrokinon, pirokateşin vb.) ve üç değerli (tri-) fenoller (pirogallol, floroglusin vb.) olarak adlandırılırlar. Çok zayıf birer asit olup alkoller gibi eter ve esterler oluştururlar. Organik sentezlerin başlıca ilkel maddesidirler. Boyarmadde yapımı, salisilik asit ve aspirin ve birçok ilâç sentezi, dezenfeksiyon, fotoğrafçılıkta açındırma işlemi (hidrokinon), gaz analizlerinde oksijeni tutma (pirogallol) gibi sayısız kullanım alanları vardır.

This entry was posted in   F.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>