Fenol Ftalein

Organik bir boyarmadde (C20H14O4). Ftalik anhidrit ile fenol karışımının su çekici bir maddeyle muamele edilmesiyle elde edilir. Beyaz ya da sarımsı beyaz renktedir. Baz etkimesiyle renksiz çözeltileri kırmızıya döner. Ortama asit ilâve edilirse renk kaybolur. % 70’lik alkoldeki % 0,1’lik çözeltisi asit-baz titrasyonlarında endikatör olarak kullanılır. PH değeri 8-10 arasında olan çözeltilerde etkilidir. Müshil olarak da kullanılır.

This entry was posted in   F.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>