Fenikece

Sami dillerin Kenan grubundan bir dil. Cubeyl (eski Biblos), Sayda (eski Sidon) ve Sur (eski Tiros) gibi Fenike merkezlerinde ve sömürgelerinde kullanılmıştır. Fenikece üç tarihsel dönem geçirmiştir: 1. Eski Fenikece (İ.Ö. 9. yüzyıla kadar), 2. Orta Fenikece (İ.Ö. 8. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar), 3. Yeni Fenikece (İ.Ö. 5. yüzyıldan İ.S. 1. yüzyıl ve daha sonrasına kadar). Bugün ölü dil durumunda olan Fenikece, tarihte ilk kez sistemleşmiş bir alfabesi olan dil durumundadır.

This entry was posted in   F.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>