Paleologoslar

Bizans İmparatorluğu’nda son hanedan (1261-1453). Soyun kurucusu VIII. Mikhail’dir. Bu soydan yedi imparator Bizans İmparatorluğu tahtına çıktı. Mikhail’in 1261 yılında İstanbul’u Lâtinlerden geri alması dışında, bu soydan gelen imparatorlar fazla bir varlık gösteremediler. 14. yüzyıl ortalarında hemen tüm Anadolu Türklerin eline geçti. Balkanlar’da Sırplar ve Bulgarlar, Bizans’ın güçlü birer rakibi oldu. Ancak Balkanlar’da Bizans egemenliğine son veren devletler bunlar olmadı. Osmanlılar 14. yüzyıl ortalarında Balkanlar’a geçtiler ve kısa sürede Bizans’ın elinden tüm Trakya alındı. Bizans’ın elinde ancak İstanbul civarında birkaç kasaba kaldı. Bu toprak kayıplarının yanında Bizans ekonomisi de tümüyle Venedik ve Cenova gibi İtalyan şehirlerinin eline geçti. Galata’ya Cenovalılar yerleşti. Venedik ve Cenova, Karadeniz ticaretine tümüyle egemen oldu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alarak Bizans İmparatorluğu’na ve bu hanedana son verdi.

This entry was posted in   P.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>