Mutlak Değer

Artı gerçel sayıları kendisiyle, eksi gerçel sayılarıysa ters işaretlisiyle eşleyen fonksiyon. || işaretiyle gösterilir ve matematik diliyle biçiminde tanımlanır. Bir başka tanım |x| = + Ax2 biçimindedir. Buna göre |-5| = 5, |¹| = ¹’dir. İki gerçel sayının farkının mutlak değeri, bu sayılar arasındaki “uzaklık” olarak düşünülebilir. Üçgen eşitsizliği denilen |x+y| ² |x|+|y| bağıntısı gerçel sayılarda büyük önem taşır. Ayrıca tanımdan, |x|²a ise -a

This entry was posted in   M.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>