Müslüman Kardeşler

Müslümanlığın aslına dönmek amacıyla kurulan bağnaz Arap örgütü. 1928’de Şeyh Hasan-El-Benna tarafından Mısır’da kuruldu. Hasan-El-Benna, Mısır’ın Batılılaşmasına ve emperyalist devletlere karşı çıkıyordu. II. Dünya Savaşı sırasında örgüt terörist bir kişilik kazandı. Yasadışı komünist partisine karşı bir denge unsuru olması amacıyla hükümet bu gelişmelere göz yumdu. İsrail karşısındaki yenilgiyi protesto eden örgüt, 1948 yılında Kahire polis şefini ve örgütün yok edilmesini emreden başbakanı öldürdü. 1949 yılında lider Hasan-El-Benna da öldürüldü. İktidarla çelişen Müslüman Kardeşler, Kral Faruk’un tahttan indirilmesi için çalışan kuruluşlara yardım ettiler (1952). 18 Haziran 1953’te Mısır’da cumhuriyet ilân edildi. Cumhuriyetin ilânından sonra örgütün Nâsır’a karşı da eylemlerini sürdürmesi üzerine 1954’te çalışmaları yasaklandı ve önderlerinden 10 kadarı idam edildi.

Bu olay, örgütün askerî kanadının zayıflamasına yol açtı. 1970’te Nâsır’ın ölümü üzerine yerine geçen Enver Sedat’ın kendilerine duyduğu yakınlığa dayanan Müslüman Kardeşler yeniden canlandılar. Örgüt Mısır dışında, başta Suriye olmak üzere diğer Arap ülkelerinde de örgütlenerek çalışmalarını sürdürdü. 1979’da Suriye’deki Hafız Esat yönetimini devirme girişiminde bulundular. Bu tarihten sonra Suriye’de Alevî yönetimle Sünnî Müslüman Kardeşler arasındaki çatışmalar süregeldi. 3 Şubat 1982’de Hama’da Müslüman Kardeşler ile hükümet kuvvetleri arasında çıkan silâhlı çatışma 10 gün kadar sürdü ve resmî açıklamalara göre yüzlerce, başka kaynaklara göre binlerce kişi öldü. Nisan 1987’de yapılan seçimlerde Müslüman Kardeşler’in desteklediği 60 aday Halk Meclisi’ne seçildi. Ama Haziran 1987’de örgüt üyesi 500 kişinin yakalandığı bildirildi.

This entry was posted in   M.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>