Muhafazakar Parti

İngiliz siyasî partilerinden en büyüğü ve en eskilerinden biri. 1840’lardan itibaren “Tory” partisinin devamı olma niteliğini korudu. 1832-1914 arasında yönetimi Liberal Parti ile birlikte nöbetleşe devraldı. I. ve II. Dünya Savaşı arasında uzun süre yönetimdeydi. 1945’ten sonra İşçi Partisi ile birlikte yine nöbetleşe yönetime geçti. Kurulduğu yıllardaki başkanı olan Robert Peel’in başbakanlığı sırasında Tahıl Yasaları’nı kaldırması (1846), toprak aristokrasisini rahatsız etti ve parti aynı yıl Peel’in ayrılmasıyla bir kuşak boyunca kendini toparlayamadı. Disraeli’nin başkanlığıyla 1874’te seçimleri kazanan parti yeniden canlandı. Disraeli, orta sınıfın bencil ve temelsiz kapitalizmine karşı çıkarken, işçi sınıfının tarım ve toprak üzerindeki haklarını savundu. Geleneksel aristokrasinin, dolayısıyla Lordlar Kamaras’nın değer yitirmesiyle, uzun süre zayıf ve pasif kalan parti, II. Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill başkanlığında toparlandı.

Churchill’den sonra Anthony Eden ve Harold MacMillan başkanlık etti. Muhafazakâr Parti, kuruluşundan beri birçok değişim geçirmesine karşın, tahtın, kilisenin ve tarım kesiminin savunuculuğunu yaptı. 1975’te Margaret Thatcher partinin başkanlığına seçildi. Thatcher, Mayıs 1979 seçimlerini de kazanarak Avrupa’nın seçimle gelen ilk kadın başbakanı oldu. 1983 ve 1987 seçimlerini de kazanan Muhafazakâr Parti’nin 4 Mayıs 1990’da yapılan yerel seçimlerde oy oranı % 31’e düştü. İngiltere’de yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın Thatcher ve Muhafazakâr Parti yönetimini desteklemediğini ortaya çıkardı. Kasım 1990’da parti liderliği için yapılan seçimlerde Thatcher, alması gereken oy çokluğunu sağlayamadı; başbakanlıktan ve parti başkanlığı görevlerinden istifa etti. Seçimi, hükümetin Maliye Bakanı John Major kazandı.

This entry was posted in   M.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>