Lidya Devleti

İlk Çağ’da Anadolu’nun Lidya Bölgesi’nde Giges tarafından kurulan devlet. Başkenti, Sard (Sardes) idi. Giges zamanında Lidya bir ara Kimmerler’in saldırısına uğradı, ancak Giges’in torunu Alyattes, Kimmerler’i Anadolu’dan uzaklaştırmayı başardı. Lidya Devleti en zengin ve güçlü zamanına Alyattes’in oğlu Krezüs zamanında ulaştı.

Lidya’nın sınırları doğuda Kızılırmak’a, batıda Ege Denizi’ne dek genişledi. Ancak Krezüs’ün Perslere yenilmesi Lidya Devleti’nin de sonunu getirdi. Bütün Anadolu gibi Lidya da Perslerin egemenliğine geçti. Lidya, Ege Denizi limanlarını Mezopotamya ve İran içlerine bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Ünlü Kral Yolu bu ülkeden geçiyordu. Bu yüzden Lidya ticaret sayesinde çok zenginleşmişti. Sikkenin ilk olarak Lidya’da ortaya çıktığı sanılmaktadır.

This entry was posted in   L.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>