Libido

En güzel anlamında cinsel arzu. Böyle olmakla, cinsel doyuma ulaşmaya yönelişi belirler. Ruh ayrıştırmasında bu terim özel anlamlar kazanmıştır. Freud’da libido, tüm duygusal yaşamı belirleyen içgüdüsel cinsellik enerjisidir. Freud iki tür libido ayırır: Narsistçi libido bireyi kendine, nesnel libido dışına yöneltir. Terimin anlamı Jung’da oldukça değişmiştir. Jung, libidoyu ruhsal sürecin yoğunluğuna karşılık olan ruhsal enerji diye anlar ve cinsellikle ilgili ruhsal enerjiyi yok saymamakla birlikte libidoya özel olarak cinsellikle ilgili bir anlam yüklemekten kaçınır.

This entry was posted in   L.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>