Laokoon

Troyalı efsane kahramanı. “İlyada”da adı geçmeyen Laokoon, Vergilius’un “Aeneis” destanında Troya’nın yıkılışıyla ilgili olarak anlatılan korkunç bir serüvenin kahramanıdır. Troyalılara, Akaların Troya kapılarının önüne bıraktıkları içi savaşçılarla dolu tahta atı kente sokmamalarını öğütler, ama sözünü dinletemez. Yine de Yunanlıların koruyucu tanrılarınca cezalandırılır. Akalar tahta atı bırakarak Tenedos Adası’nın arkasına saklandıklarında, Troyalılar Poseidon’a şükretmek için kurban kesme görevini Laokoon’a verirler. Laokoon bir boğayı Poseidon’a adamak üzeredir ki dalgalardan olağanüstü büyüklükte iki yılan çıkar, bunlar babalarına yardım etmekte olan Laokoon’un iki oğluna saldırırlar.

Laokoon oğullarını kurtarmaya uğraşır, ama bu kez yılanlar onu ve iki oğlunu da boğarak öldürürler. “Aeneis”te anlatılan bu olay, bugün Vatikan Müzesi’nde bulunan ünlü Laokoon ve Oğulları heykeline konu olmuştur. Bu heykel grubu Rodoslu Hegesandros, Polidores ve Athanadoras adlı heykeltıraşlar tarafından İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı ve Plinius zamanında Titus’un banyolarından birini süsledi. 1506’da bulunan heykeller Papa II. Julius’a satıldı, o da yapıtın onarımını Michelangelo’ya verdiyse de Michelangelo onarımı tamamlayamadı.

This entry was posted in   L.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>