Zigetvar Seferi

1566’da Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerine düzenlediği sefer. Avusturya ile 1562’de yapılan 8 yıl süreli antlaşmaya göre İmparator Ferdinand, Erdel’i Osmanlılara bırakıyor ve elindeki Macaristan toprakları için, yıllık 30 bin duka vergiyi kabul ediyordu. Ancak Avusturya bu vergiyi iki yıl üst üste göndermedi. 1564’te Ferdinand öldü. Sadrazam Semiz Ali Paşa, Avusturya elçisinden birikmiş vergiyi ve geri kalan 6 yıllık antlaşma süresinin yenilenmesini istedi. Yeni imparator II. Maximillian ise, paranın ödenmesini, sınırlardaki anlaşmazlıkların çözülmesinden sonraya bırakmayı uygun gördü. Bu arada Osmanlı himayesinde bulunan Erdel Beyi Zigismond, imparatorla aralarında anlaşmazlık konusu olan Çatmar (Zatmar) kentini zaptetti. İmparator da Erdel’e saldırarak Tokaj ve Serenç (Szerencs) yörelerini aldı. bu sorunları görüşmek için gelen Avusturya elçisine sadrazam, barışın 8 yıl uzatılabileceğini, ancak Osmanlı Devleti’nin Tisa (Tizsa) Irmağı ötesindeki tüm topraklarını korumak isteğinde olduğunu bildirdi.

Elçinin yeni talimat almak üzere Viyana’ya döndüğü sırada, Semiz Ali Paşa öldü. Yerine Sokullu Mehmet Paşa getirildi (1565). Yeni sadrazam, Avusturya elçisinden Tokaj ve Serenç’in iadesini istedi. 1566 başlarında imparator, Hosszuthoty’yi elçi olarak İstanbul’a gönderdi. Yeni elçi birikmiş olan vergileri getirmediği gibi, Kruppa Kalesi’nin Avusturya’ya geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Avusturya’ya karşı savaş açıldı. Seferden iki ay önce Vezir Pertev Paşa, serdarlık göreviyle, sınıra yakın Gyula’yı ve Zatmar ile Tokaj kalelerini almak için önden gönderildi. Padişah ve Osmanlı ordusu, 1 Mayıs 1566’da İstanbul’dan hareket etti. Belgrad yoluyla Macaristan’a geldi. Erdel beyi, Zemlin’de (Zemun) orduya katıldı. Ağustos başlarında Zigetvar kuşatması başladı. Kale komutanı Miklos Zrinyi idi.

Kuşatmanın on beşinci günü sadrazamın yönettiği hücumda büyük kayıplara uğradı. Hücumlar artırıldı. Kont Zrinyi kaleden çıkış hareketinde bulundu ve yaralandı. 34 günlük kuşatmadan sonra 7 Eylül 1566’da kale ele geçirildi. Kuşatmanın son gününde Kanunî Sultan Süleyman, kalenin alınışını öğrenemeden öldü. Sokullu, ölümünü, ordudan gizledi. Kütahya valisi Şehzade Selim’e haber gönderip durumu bildirdi. Zrinyi, Türk esirlerine korkunç işkenceler yaptığı için, Sokullu’nun emriyle idam edildi.

This entry was posted in   Z.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>