Örnek Uzay

Olasılıkta, bir deneyin olabilir tüm sonuçlarının oluşturduğu küme. Örnek uzayın her alt kümesi, “olay” adını alır. Bir alt küme olarak örnek uzayın kendisine “kesin olay”, boş kümeye ise “olanaksız olay” denir. Eleman sayısı sonluysa “sonlu örnek uzayı” söz konusudur. Böyle bir S uzayında her bir olaya karşı gelen sayı eksi değil ve bu sayıların toplamı 1’e eşitse S ye “sonlu olasılık uzayı”, sayıların tümünün eşit olması durumunda da “eş olumlu örnek uzayı” adı verilir. Eş olumlu bir örnek uzayında bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının olabilir sonuçların sayısına oranıdır.

Örneğin iki para atıldığında T tura ve Y yazı olmak üzere S= {TT, TY, YT, YY} dır. En az 1 tanesinin tura gelme olasılığı, {TT, TY, YT} alt kümesi 3 elemanlı olduğundan p=3/4’tür. Bir örnek uzayındaki n tane olay ikişer ikişer ayrık, birleşimleri örnek uzaya eşit ve her birinin olasılıkları sıfırdan büyükse, bu olayların oluşturduğu kümeye örnek uzayın bir “ayrışımı (parçalanışı)” denir. Ayrışım kümesindeki elemanların olasılıkları toplamı 1’e eşittir. Örneğin bir iskambil destesindeki kâğıtlar için A1 = {Siyahlar}, A2 = {Karolar}, A3 = {Kupalar} alınırsa bunların (A1,A2,A3) kümesi, 52 kâğıtlık örnek uzayının bir ayrışımıdır.

This entry was posted in   o2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>