Ölçü Birimi

Günlük yaşamda, ticaret ve sanayide ağırlık, uzunluk, alan ve hacim belirtmek amacıyla kullanılan birimler. İnsanlar tarihî gelişim içinde değişik büyüklükleri ifade etmek zorunluluğuyla karşılaştılar. Gerek çevrelerinde gerekse kendilerinde gözledikleri değişik boyutlar ve çokluklar onları uzunluk, ağırlık, alan, hacim ve sayı kavramlarına yöneltti. Bu süreç, avcılıktan tarım toplumuna geçişle birlikte hızlandı. Adım, karış ya da standart kaplar gibi sayısız yerel ölçüler kullanılmaya başlandı. Ticaretin gelişmesiyle yerel ölçüler daha geniş coğrafî alanlara yayıldı.

Üretim geliştikçe ölçülerin standartlaşması zorunlu hâle geldi. Bilimin gelişmesi bu standartlaşmaya hız kazandırdı. Sonuçta metrik sistem uluslararası çapta yaygınlık ve kabul gördü. Ancak İngiltere ve ABD, 20. yüzyıl ortalarına dek İngiliz ölçü birimlerini (İmperial System) kullanmayı sürdürdüler. İngiltere’nin 1959’da metrik sistemi kabul etmesiyle ABD bu konuda yalnız kaldı ve ABD’de de birimler, artık bağımsız birer birim olarak değil de metrik sistemdeki eşdeğerleri cinsinden tanımlandı

This entry was posted in   o2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>