Viyana Kongresi

Napoléon’u yenilgiye uğratan müttefik devletler tarafından, Avrupa’ya yeni bir düzen vermek amacıyla toplanan kongre (1814-1815). Kongre, Paris Antlaşması (30 Mayıs 1814) uyarınca toplandı. Müttefiklerin (İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya) egemenliğinde geçen ve doksan dolayında devletin katıldığı kongrenin temel hedefi, Fransız Devrimi öncesindeki hanedan ve hükümetleri yeniden kurmaktı. Fransa, Paris Antlaşması ile kabullendiği 1792 öncesi sınırlarına çekildi ve Bourbon Hanedanı başa geçti.

İngiltere sömürgelerini genişletti; Malta, Seylan ve Trinidad Adaları’nı, Yunanistan yakınlarında yedi adayı, Mauritius Adası ve Guyana’nın bir bölümünü aldı. Saksonya’nın büyük bölümü Prusya’ya verildi. Rusya ve Avusturya, Lehistan’ı paylaştı. Belçika ve Hollanda, Oranj Hanedanı’nın egemenliğinde birleştirildi. Avusturya ve Prusya’nın da yer aldığı, 38 Alman devletinden oluşan Germanya Konfederasyonu kuruldu. Lombardia ve Venedik, Avusturya’ya verildi. Rusya, Finlandiya’yı, İsveç de Norveç’i aldı. İsviçre, 22 kantondan oluşan bağımsız ve tarafsız bir konfederal devlet oldu. Uluslararası ırmaklarda ulaşımı düzenleyen kurallar getirildi. Ayrıca köle ticaretini yasaklayan ve elçiliklerle ilgili düzenlemeler getiren kararlar alındı (9 Haziran 1815).

This entry was posted in   V.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>