Vasvar Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya İmparatorluğu arasında imzalanan barış antlaşması (10 Ağustos 1664). Kimi tarihçiler, Vasvar Antlaşması’nı, gelecekte Habsburglara karşı Macaristan’da ortaya çıkacak ayaklanmaların temeli sayarlar. Bunun nedeni olarak da, Avusturya’nın bu antlaşmada Osmanlılar ile bir olarak Macarların haklarını çiğnemesini ve koşulların oldukça elverişli olmasına karşın Macarların barış görüşmelerine dahil edilmeyişini gösterirler. Gerçekten de Vasvar Antlaşması ile Macaristan toprakları Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında pay edilmiş, Transilvanya da Osmanlılara bağlı bir prenslik hâline getirilmiştir. Antlaşma 10 maddeden oluşuyordu.

Önemli maddeleri şunlardır: 1) Uyvar ve Novigrad (Neugrad) kaleleri Osmanlılara verilecektir. 2) Her iki tarafın askerî Erdel’i terk edecektir. 3) Erdel kralının Avusturya topraklarına saldırıları önlenecektir. 4) Antlaşma yirmi yıl süreli olacaktır. 5) Avusturya imparatoru padişaha 200.000 kara kuruş gönderecektir. 6) Padişah da imparatora bir elçi ve uygun hediyeler gönderecektir.

This entry was posted in   V.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>