Üslü Çokluklar

A ve x birer gerçel sayı olmak üzere, aa yazılışında a sayısına (üs) ve xa sayısına (üslü çokluk) verilen ad. Bu yazılışta a sayısına, x tabanının üssü denir. xa, “iks üssü a” diye okunur ve a tane x’in çarpımını gösterir. İçinde kuvvet alma işlemi bulunan çokluklar olarak da tanımlanabilen üslü çokluklarda işlemlerin belirli kuralları vardır: 1) Toplama ve çıkarma için terimlerin benzer (aynı kuvvetten) olması gerekir: 2a2-3a+3a2+4a=5a2+a; 2). Çarpma için tabanların aynı olması gerekir: a.a2=a3 ve a.a2.b=a3b; 3) Bölme için tabanların aynı olması gerekir ve bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır: a3/a2=a3-2=a; 4) Kuvvet almada, üsler birbiriyle çarpılır: (a2)3=a2.3 =a6. Üssü sıfır olan bir sayı 1’e, 1 olan sayı da kendisine eşittir.

This entry was posted in   u2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>