Uygur Yazısı

Uygurlar tarafından kullanılan yazı. 3’ü ünlü, 11’i ünsüz olmak üzere 14 harften oluşan bir alfabesi vardır. Harf sayısı daha sonraları 18’e dek çıkmıştır. Sağdan sola doğru yazılır. Harfler, sözcüğün başında, ortasında ve sonunda değişik şekiller alırlar. Uzun süre Asya göçebe devletleri tarafından kullanıldı. Türklerin İslâmiyeti benimsemelerinden sonra da uzun süre yaşadı. Bugün elimizde Uygurca yazılmış pek çok metin bulunmaktadır. Fatih’in bile Uygur harfleri ile yazılmış mektupları vardır.

This entry was posted in   U.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>