Uşi Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında imzalanan barış antlaşması (18 Ekim 1912). 29 Eylül 1911’de Afrika’daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarb’a (Libya) saldıran İtalya, yerli halkın ve Osmanlı subaylarının direnişiyle karşılaşmış ve iç kısımlara girememişti. Osmanlı İmparatorluğu’nu barışa zorlamak için Oniki Ada’ya asker çıkarması da önemli bir sonuç vermedi. Ancak Balkan Savaşları çıkınca, Osmanlı İmparatorluğu, İtalya ile barış yapmak zorunda kaldı. İsviçre’nin Lausanne (Lozan) kenti yakınlarında Ouchy (Uşi) kasabasında bir antlaşma imzalandı. Dokuz maddelik antlaşmayla Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

This entry was posted in   U.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>