Ural-Altay Dilleri

Asya’nın Büyük Okyanus kıyılarından Orta Avrupa ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan büyük bir alanda konuşulan diller. İki ana kola ayrılır: 1. Ural dilleri (a. Samoyed dilleri; b. Fin-Ugor dilleri), 2. Altay dilleri (Moğolca, Tunguzca, Türkçe). Bazı karşılaştırmalı dilbilim uzmanları, Korece ve Japoncayı da Altay dilleri grubuna sokma eğilimindedirler. Ancak, bugüne değin bu varsayım kesinlik kazanmış değildir.

This entry was posted in   U.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>