Uluslararası Adalet Divanı

(İnternational Court of Justice), Birleşmiş Milletler Yasası uyarınca kurulan yargılama kurulu. Yönetmeliği 24 Kasım 1945’te BM’ce yürürlüğe kondu. 15 üyeden oluşur; üyelerin dokunulmazlıkları ve bağımsızlıkları vardır. Bu üyeler, Genel Kurul’ca 9 yıl süreyle seçilirler. Üyelerin üçte biri, üç yılda bir yenilenir. Bir üye, iki kez seçilebilir. Divan’a yalnızca devletler başvurabilirler; BM’nin diğer kurulları, görüşlerini sunabilirler. Divan bağımsız bir yargı organıdır; ancak aldığı kararları yeniden incelemesi önerilebilir. BM Güvenlik Konseyi, Divan’ın kararlarına uymayan üye devletleri, yönetmeliğin 94. maddesi gereğince uymaya zorlar.

This entry was posted in   U.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>