Atom Ağırlığı

Bir elementin verilen herhangi bir örneğindeki atomlarının, atomik kütle birimi cinsinden belirtilen ortalama ağırlığı. Atom tartısı ya da atom kütlesi de denir. Bir elementin, bir başkasıyla oluşturduğu çeşitli bileşiklerinin birer molünde bulunan niceliklerinin en büyük ortak böleni ve bu elementin atomunun kaç atomik kütle birimi olduğunu gösteren bağıl sayı diye de tanımlanabilir.

This entry was posted in   A.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>