Sıralama Bağıntısı

Bir küme üzerinde tanımlı olup yansıma, terssimetri ve geçişme özelliklerini taşıyan bağıntı. Bir A kümesi üzerinde bir sıralama bağıntısı tanımlandığında, kümenin elemanları, söz konusu bağıntıya göre sıralanabilir. Örneğin farklı sertliklerde maddelerden oluşmuş bir kümede “daha sert olma” biçiminde bir bağıntı tanımlanabilir. Her madde kendini çizer; bir a maddesi b’yi, b de a’yı çizerse a=b demektir; ayrıca bir a maddesi b’yi, b de c maddesini çizerse a’nın c’yi çizeceği açıktır; dolayısıyla bu bağıntının yansıma, ters-simetri ve geçişme özellikleri vardır. Söz konusu kümede bir sıralama bağıntısı olan bu “daha sert olma” bağıntısı, kümedeki elemanları sertlik bakımından sıralar.

This entry was posted in   S.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>