Sayma Düzeni

Nesnelerin ya da kümelerin eleman sayısını belirtmek için kullanılan, belli bir düzene bağlanmış ve birbirine çevrilebilen sayı sistemlerinden her biri; sayılama. “Mısır sayma düzeni”, “Roma sayma düzeni” ilk sayma düzenlerindendir. En çok kullanılan sayma düzeni, “onluk sayma düzeni”dir. Bu düzende 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayıları kullanılır ve bunların yan yana getirilmesiyle oluşturulan her sayı, sağdan sola doğru birler, onlar, yüzler, binler… basamağı adıyla anılır. Öyle ki örneğin 7603 sayısı (7 x 103 + 6 x 102 + 0 x 101 + 3 x 100) demektir.

Onluk sayma düzeni dışında, özellikle bilgisiyarlarda kullanılan ikilik sayma düzeni de çok önemlidir. İkilik sayma düzeninde yalnızca 0 ve 1 sayıları kullanılır ve basamaklar da birler, ikiler, iki ikiler, iki iki ikiler… adlarıyla anılır. Öyle ki bu sistemde (11010) gibi yazılmış bir sayı onluk sistemdeki (1×24 + 1×23 + 0x22 + 1×21 + 0x20) = (16+8+0+2+0) = 26 sayısının karşılığıdır.

This entry was posted in   S.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>