Sapma Açısı

Gelen ışınla yansıyan (veya kırılan) ya da çıkan ışın arasındaki açı. Gelme açısı ? olan bir ışın, tek yansıma sonunda (?-2?) kadar sapar. Aralarında ? kadar bir açı bulunan iki düz aynada iki yansıma sonucu meydana gelen sapma açısı ise (2?-2?) kadardır. Prizmalarda, sapma açısı, ışının gelme açısına ve prizmanın kıran açısına bağlıdır. Kırılmanın simetrik olması hâlinde prizmada “minimum sapma” meydana gelir. Prizmanın kıran açısı (A) ve kırılma indisi (n) ile minimum sapma (D) arasında n = sin [ (A + D)/2 ]/ sin (A/2) gibi bir ilişki vardır. İnce prizmalarda minimum sapma, yaklaşık olarak D = (n-1) A formülüyle bulunur ve oldukça geniş bir gelme açısı aralığında hemen hemen sabit bir sapma meydana gelir.

This entry was posted in   S.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>