Roma Rakamları

Eski Romalıların kullandığı, günümüzde de yer yer kullanılan ve Lâtin alfabesinin I, V, X, L, C, D ve M harflerinin sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 sayılarına karşılık getirilmesine dayalı rakamlar. Tüm rakamlar bu yedi temel rakamın belirli kurallar içinde yan yana getirilmesiyle oluşturulur: 1) Yan yana yazılan aynı değerdeki iki ya da üç temel rakam birbiriyle toplanır ve en çok üç temel rakam yan yana kullanılabilir (II=2, III=3, XXX=30, CC=200); 2) V, L ve D rakamları art arda kullanılamaz (X=10 yerine VV ya da C=100 yerine LL kullanılamaz); 3) Yan yana yazılan temel rakamlar içinden büyük olanın sağındakiler kendisine eklenir, solundakiler çıkarılır [IV=4 (=5-1), VI=6 (=5+1), LXX=70 (= 50 + 10 + 10)]; 4) İki büyük rakam arasındaki küçük rakam, sağdakinden çıkarılır [LIX=59 (=50+10-1), CXL=140 (=100+50-10)]; 5) Üzerinde bir yatay çizgi olan rakam 1.000 kat, iki yatay çizgi olan rakam milyon kat büyür (II = MM = 2.000, VI = 6.000.000). Bu kurallar ışığında örneğin 1983 yılı, Roma rakamlarıyla MCMLXXXIII biçiminde yazılır.

This entry was posted in   R.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>