Restorasyon Devri

Avrupa tarihinde Viyana Kongresi (1815) ile başlayıp 1830 devrimleriyle son bulan döneme verilen ad. Önceleri yalnızca Fransa için kullanılan terim, daha sonra, 1789 Devrimi dalgasının yatışmasından sonra bütün Avrupa’daki eski rejimlere geri dünüşü anlatmak için kullanıldı. Bu dönemde, başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde monarşiler yeniden güçlendi. Fakat aslında hiçbir zaman Fransız Devrimi’nin öncesindeki statülerine dönemediler. Devrimin getirdiği sosyal ve siyasî ilkeler varlıklarını korudular. Fransa’da Bourbonlar tahta döndü. Meşruti bir krallık kuruldu.

İtalya’da ise daha baskıcı bir rejim uygulandı. İtalyan devletleri halk üzerinde birçok kısıtlayıcı kararlar aldılar. Bu dönemde özellikle Prusya ve Avusturya’nın Avrupa üzerindeki baskıları, müdahaleci politikaları Avrupa’da siyasî ortamı giderek gerginleştirdi. Restorasyon devri Fransa’da patlak veren ayaklanmalar ve X. Charles’ın tahttan indirilmesiyle sona erdi (1830). Bunun dışında, İngiltere tarihinde Cromwell yönetimini izleyen ve monarşinin yeniden kurulduğu 1660-1702 arasındaki döneme de “Restorasyon Devri” denir.

This entry was posted in   R.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>