Referans Sistemi

Kendisine göre konum ve hareketin tarif edilip ölçüldüğü katı (rijit) çerçeve. Örneğin yer referans sistemi olarak alındığında enlem ve boylamla yeryüzünde konum belirlenebilir. Referans sistemi genellikle çizimle iki boyutlu olarak gösterildiğinden “referans düzlemi” adıyla da anılır. Fizikte Galile referans sistemi, Newton referans sistemi gibi sistemlerden söz edilir. Referans sistemi kavramı görelilik kuramında özellikle önem taşır.

This entry was posted in   R.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>