Otomatik Pilot

Jiroskopların verdiği sinyaller aracılığıyla uçağı rotasında tutmaya yarayan otomatik aygıt. Genellikle biri yükseklik, diğeri de doğrultu sapmalarından etkilenen iki jiroskopla bunların verdiği sinyalleri değerlendiren ve kanatçıklara gerekli düzeltmeleri yaptırması için servomekanizmalara komut veren bir bilgisayardan oluşur. Elmer A. Sperry’nin 1912’de ilk uçak jiroskopunu geliştirmesi ve 1915’te dümen kanatçığının da jiroskopla denetlenmesi, otomatik pilot tekniğinin ilk adımıdır.

This entry was posted in   O.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>