Otomatik Kontrol

Fiziksel süreçleri insan müdahalesi olmadan düzenleme işi. Otomatik kontrol, kontrol sistemi adı verilen bir mekanizmayla yerine getirilir. Bu, sıcaklık, basınç, hız, gerilim, pH değeri gibi herhangi bir değişkenin (kontrol değişkeni) belli bir değerde tutulmasına dayanır. Otomatik kontrol açık ve kapalı çevrim olmak üzere iki türlüdür. Belli aralıklarla yanıp sönecek biçimde ayarlanmış trafik ışıkları açık çevrime örnektir. Bu tür otomatik kantrolde trafik yoğunluğu ne olursa olsun, ışıklar hep aynı düzende yanıp söner. Kapalı çevrimde ise geribildirim rol oynar. Trafik lambalarının rengi ve yanma süreleri trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiyorsa, bu, kapalı çevrime bir örnektir. Daha basit bir kapalı çevrim otomatik kontrol sistemi de, kalorifer brülörünün oda sıcaklığına bağlı olarak yanıp sönmesidir.

This entry was posted in   O.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>