Ortak Payda

Farklı rasyonel sayıların paydalarının genişletilmesiyle bulunan tek ve aynı sayı. Ortak payda, paydaların en küçük ortak katıdır. Örneğin 1/3, 2/4, 3/5 sayılarının ortak paydası (en küçük ortak kat 3.4.5 = 60 olduğundan) 60’tır. Bir başka deyişle bu kesirler 20/60, 30/60, 36/60 biçiminde genişletilerek yazılabilir. Ortak paydanın yararı, kesirlerin kolayca toplanıp çıkarılabilmesini sağlamasıdır.

This entry was posted in   O.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>