Ortak Kat

Birtakım tamsayıların katı olabilen sayı ya da birden çok pozitif tamsayının farklı oranlarda genişletilmesiyle bulunan sayı. Örneğin 3, 5, 4 sayılarının ortak katları 60 ve 60’ın katlarıdır.

This entry was posted in   O.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>