Lineer Programlama

Belli bir amaca ulaşmak üzere en uygun seçimin yapılmasını sağlayan matematiksel bir yöntem. Genellikle günlük yaşamdan alınan bir problem lineer fonksiyon olarak formüle edilir ve “amaç fonksiyonu” denilen bu fonksiyonun bazı kısıtlamalar altında maksimumu (ya da minimumu) aranır. Çözüm aranan bölge dışbükey bir kümedir. Bu kümenin her bir noktası problemin “olurlu” bir “çözümü” ve fonksiyonu maksimum (ya da minimum) kılan değer de “optimum çözüm” adını alır. Örneğin değişik yerdeki 3 fabrikadan 10 kente en düşük masrafla mal taşınması sorunu lineer programlamayla çözülebilir.

Taşıt araçları sayısı, fabrikaların kapasiteleri ve talepler, çeşitli kısıtlamaları getirirler. Bu örnekte amaç fonksiyonu en küçüklenecektir (minimizasyon). Yalnızca iki değişkenin varlığı durumunda, lineer programlama problemi grafik yöntemle çözülebilir. Daha genel olarak “simpleks” yöntemi kullanılır ki matris işlemlerine dayanır ve bilgisayara uygulanması kolaydır.

This entry was posted in   T.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>