Lineer Hızlandırıcı

Elektron ya da protonları klistron gibi bir araçla meydana getirilen radyo frekanslı bir elektrik alanı aracılığıyla düz ve havası boşaltılmış bir odacıkta hızlandırılan parçacık hızlandırıcısı. Yüksek enerjili modern lineer hızlandırıcılarda klistronlar odacık boyunca düzenli aralıklarla radyo frekansı verir. Radyo frekans boşlukları arasında manyetik merceklerle sağlanan küçük bir manyetik alan, parçacıkları düz bir doğrultuda tutar. Lineer hızlandırıcılarda enerji kazanma, her metrede elektronlar için 7 MeV ve protonlar için 1,5 MeV’dir.

This entry was posted in   T.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>