Güldürücü Gaz

Renksiz bir gaz olan diazot monoksitin (N2O) eski adı. Koklandığında kısa bir zaman için isteri nöbetine yol açar, tatlı bir sarhoşluk verir. Azot oksidül ve nitröz asit de denen N2O, amonyum nitratın (NH4NO3) 170-260°C arasında ısıtılmasıyla elde edilir. Eksi 88,5°C’ta sıvılaşır, 55°C’ın üzerinde oksijen ve azota ayrışır. Patlayıcıdır. Suda çözünür. Anestezide kullanılır.

This entry was posted in   G.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>