Güdümlü Mermi

Hedefine gelişi güzel değil de, herhangi bir biçimde güdülerek ulaşan mermi. Genel olarak güdümlü mermi denmekle birlikte günümüz güdümlü mermilerinin hemen hepsi de itici güçleri bir roketten oluştuğu için, füze (roket) adıyla da anılır. Güdüm sistemleri çok değişiktir. Kısa menzilli mermiler genellikle arkalarında bıraktıkları ve uçları kumanda kutusuna bağlı iki ince tel aracılığıyla hedefe yöneltilirler.

Daha karmaşık sistemler, hedefe yönelik bir radyo dalgaları demetinden ya da yörüngeyi tarayıp gerekli düzeltmeleri yaptıran radar ya da lazer beslemeli bir bilgisayara dayanır. Güdümlü mermiler, hedefi, hedeften yayılan ya da yansıyan dalgaları yakalayan aygıtları aracılığıyla bulurlar. Bazıları kızılötesi ışın biçimindeki ısıya yönelirler. Bazıları ise radarlıdır. Çoğu elektronik olarak yanıltılabilirler. Birçoğunun hedefi ve uçuş planı önceden saptanır ve uçuş sırasında yörüngeden sapınca gerekli düzeltmeler yapılır.

Uzun menzillilerde yörünge ve hız değişimlerini gözleyen jiroskoplu, bilgisayarlı, karmaşık otomatik kontrol sistemleri vardır. İlk güdümlü mermiler II. Dünya Savaşı’nda Almanya tarafından yapılıp kullanıldı (V-1 ve V-2). Daha çok özel adları ya da kodlarıyla bilinen güdümlü mermiler; kısa menzilli, orta menzilli (6.000 km.) ve uzun menzilli (kıtalararası balistik mermi, ICBM, 11.000 km.) gibi üç sınıfa ayrılırlar. Ayrıca karadan-karaya, havadan-havaya, denizaltıdan-havaya vb. atılış biçimlerine göre de sınıflandırılırlar.

This entry was posted in   G.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>