Grignard Ayıracı

Bazik bromür ya da klorürlerin susuz eterli çözeltisinde kuru magnezyumun çözündürülmesiyle hazırlanan organik-metal bileşikleri karışımından oluşan reaktif. RMgX formülüyle gösterilir. Burada R bir alkil grubunu, X de bir halojeni gösterir. Hidrokarbonlar, eterler, alkoller, asitler, ketonlar, aldehitler vb. organik bileşiklerin sentezinde kullanılır.

This entry was posted in   G.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>