Graham Difüzyon Yasası

“aynı sıcaklık ve basınçta çeşitli gazların difüzyon hızları, bunların yoğunluklarının ya da mol tartılarının karekökü ile ters orantılıdır” ya da “aynı sıcaklık ve basınçta iki gazın eşit hacimlerinin difüzyon zamanları, yoğunluklarının karekökü ile doğru orantılıdır” biçiminde ifade edilen yasa. Difüzyon hızı V, yoğunluk d, mol tartısı M, zaman t ve iki gaz da 1 ve 2 indisleriyle gösterilirse, bu yasa V1/V2= Ad2 / Ad1= AM2 / AM1= t2/t1 bağıntısıyla ifade edilebilir.

This entry was posted in   G.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>