İvriz Kabartması

Konya Ereğlisi’ne bağlı İvriz Köyü yakınında Hititler’e ait kabartma (İ. Ö. 8. yüzyıl). Üzerinde Tanrı Şantaş ve Luvi Kralı Yarbalavaş karşılıklı durmaktadır. 5 m. boyundaki Tanrı’nın sol elinde buğday başağı, sağ elinde üzüm salkımları vardır. Bu figürün karşısında, 3 m. boyundaki kral, ibadet hâlindedir. Kabartmalar üzerinde Hitit hiyeroglifleriyle kralın Tanrı’ya dua ettiği yazılıdır.

This entry was posted in   i.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>