İstiklal Madalyası

Kurtuluş Savaşı’nda yararlık gösterenlere verilen nişan. 1920 tarihli yasayla öngörülüp 1923 tarihli kararnameyle çıkarıldı. 35-40 mm. çapında, oval biçimdedir. Yapımcısı Mesrur İzzet Bey’dir. Ön yüzü o yılların Ankara’sı, arkasında zafer ve barış simgesi güneş ışığı vardır. Ön yüzde 23 Nisan 1336, arkada 1 Teşrinisani 1338 yazılıdır. Bu ilk madalyadan 10 bin adet basıldı. TBMM üyelerinin madalyalarının şeridi yeşil, cephede bulunanların kırmızı, cephe gerisinde çalışanların beyaz, cephede görev yapan milletvekillerininse kırmızı-yeşil renklidir. 1919-1922 arası ulusal orduda görev alan alay sancaklarına da verildi. Madalya, özel yasası gereği sağ göğüs üstünde taşınır.

This entry was posted in   i.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>