İlkel Yumuşakçalar

Yumuşakçaların ilkel tiplerini içeren sınıfı (Amphineura). Ağız ve anüs, karşılıklı iki uçtadır. Manto bütün vücudu örter. Gelişme başkalaşımlıdır. Sinir sistemleri öteki yumuşakçalardan daha basittir. İki takımı vardır. Bunlardan birine giren hayvanlar ayrı eşeyli, diğerindekiler erseliktir. Hepsi denizlerde yaşarlar. Yosun, alg ve diyatomelerle beslenirler. Yaşayan ve bilinen türleri 650 kadardır.

This entry was posted in   H.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>