Işığın Ayrılması

Beyaz ışığın, tayf ya da kromatik sapınç oluşturmak üzere renkli demetlere ayrılması. Gerçekte bu olay kırılma indisinin, dalga boylarına bağlı olarak değişmesinden ileri gelir. Çoğu saydam maddeler için dalga boyu arttıkça kırılma indisi azalır. Işık, kırılma sırasında ayrılabilir ve örneğin gökkuşağı böyle oluşur. Kırınım ya da saçınım olaylarında da ışığın ayrılması söz konusu olabilir. Sözgelimi saçınım sırasında bu olayın meydana gelmesine örnek, göğün mavi görünmesidir. Kırılma ya da kırınım açısının dalga boyuna bağlı olarak değişimi, ayırma gücü ya da açısal ayrılma olarak adlandırılır.

This entry was posted in   H.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>