Kutsal Emanetler

İslâm dininin kurucusu  Hz.Muhammet’e, diğer İslâm ileri gelenlerine ve İslâmdan önceki bazı peygamberlere ait olduğuna inanılan ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılan eşyalar. Bunların başlıcaları şunlardır: Hz. Muhammet’in hırkası (Hırkai Saadet), sancağı (Sancakı Şerif), Uhut Savaşı’nda kırılan dişinin bir parçası, ayak izi, kılıcının kabzası, ok ve yayı, gusül suyunun korunduğu şişenin bir parçası, giydiği nalının teki, Mısır hâkimine gönderdiği mektup, teyemmüm taşı, kızı  Hz.Fatma’nın ve  Hz.Ebubekir’in seccadeleri, Hz.  Musa’nın Asası, Hz. Nuh’un tenceresi, Hz. İbrahim’in kazanı, Hz. Yusuf’un gömleği, Hz. Davut’un kılıcı, Kâbe’nin altın oluğu, Haceriesved, Kâbe’nin anahtarı ve kilitleri. İslâm geleneklerine göre halifelik iddiasında bulunan kimselerin kutsal emanetleri ellerinde bulundurmaları gerekirdi. Bu bakımdan 1517’de Yavuz Sultan Selim’le birlikte Osmanlı padişahları da halife unvanını alınca, bu eşyalar İstanbul’a getirildi ve Topkapı Sarayı’nda özel bir yere konuldu. Halifeliğin kaldırılmasından sonra, Topkapı Sarayı müze olunca bu eşyalar ziyaretçilere açıldı. Ancak zamanla yapılan araştırmalar kutsal olarak kabul edilen bazı eşyaların, gerçekte İslâmiyet ve Hz.  Muhammet ile hiçbir ilgileri olmadığını ortaya koymuştur. Örneğin Hz. Muhammet’in teyemmüm taşı olarak kabul edilen taşın, gerçekte bir Asur tableti olduğu ve bir Asur tanrısının tapınağına konmak üzere yaptırıldığı anlaşılmıştır.

This entry was posted in   K.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>