Kutluk Devleti

681 yılında Kutluk Han tarafından kurulan devlet. Göktürk Devleti’nin 630 yılında yıkılmasından sonra Doğu Türkleri, 50 yıl kadar Çin yönetiminde yaşadılar. Ancak Kutluk Han ve veziri Tonyukuk’un çabalarıyla yeniden bağımsızlığa kavuşabildiler. Bu bakımdan kurulan bu devlete II. Göktürk Devleti de denilmektedir. Kutluk 692’de ölünce yerine kardeşi Kapgan geçti. Kapgan zamanında Doğu ve Batı Türkistan, Kutluk Devleti’nin egemenliğine girdi. Kutluk Devleti’nin bu parlak dönemi Kutluk Han’ın oğulları Bilge ve Kültigin zamanında da devam etti. Bilge Han 734 yılında ölünce bu devlet zayıflamaya başladı ve çok geçmeden 745 yılında Uygurlar tarafından ortadan kaldırıldı.

This entry was posted in   K.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>