Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşma (21 Temmuz 1774). Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmaların en ağırlarından biridir. Bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti’nin parçalanma ve dağılma dönemi bu antlaşma ile başlar. Küçük Kaynarca Antlaşması 28 madde, bir sonuç ve iki maddelik bir ek kısmından oluşmaktaydı. Başlıca şartları şunlardı: 1) Kırım, Kuban, Bucak bölgeleri ve bu bölgelerde oturan kabileler tümüyle bağımsız olacak, Çarlık Rusyası ve Osmanlı Devleti onların işlerine karışmayacaklardır. Kırımlılar kendi hanlarını kendileri seçecekler, yalnız din bakımından hilafet mâkamına bağlı olacaklardır. 2) Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodokslar din işlerinde tamamıyla serbest olacaklar, Çarlık Rusyası elçisinin bu konularda Osmanlı Devleti’ne yapacağı başvurular dikkate alınacaktır. 3) Karadeniz ve Akdeniz’de Çarlık Rusyası’na ait ticaret gemileri serbestçe dolaşacak, İngiliz ve Fransız gemilerine tanınan haklar bu gemilere de verilecektir. Çarlık Rusyası, Osmanlı ülkelerinde istediği yerlerde konsolosluk açabilecektir. 4) Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası’na üç taksitte ödenmek üzere 15.000 kese (4.500.000 ruble) savaş tazminatı ödeyecektir.

This entry was posted in   K.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>