Körler Alfabesi

Körlerin okuma-yazma öğrenimine yarayan ve okuma yazmalarını sağlayan bir sistem. Kabartılmış noktaların parmakla okunabilmesi temeline dayanır. Louis Braille tarafından bulunduğu için “Braille Alfabesi” diye de anılır. Daha önce körlerin okumasını sağlamak için kabartma harflerden yararlanılıyordu. Braille, dominonun noktalarına benzeyen 6 noktadan 63 kalıp oluşturdu; körler alfabesiyle kelimeler, rakamlar müzik notaları ve matematiksel ifadeler yazılıp okunabilmektedir.

This entry was posted in   K.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>