Zinciriye Medresesi

Mardin’de Artuklu anıtı; 1385’te Artuklu Emiri Melik İsa tarafından yaptırıldı. Cami, türbe ve çeşitli ek mekânlardan oluşan medrese, kabaca dikdörtgen plânlı ve kesme taştandır; iki avlu çevresinde, iki kat hâlinde düzenlenmiş gelişkin yapısıyla dikkat çeker. Doğudaki cami ile batıdaki türbe dilimli kubbelerle örtülüdür; medresenin anıtsal taçkapısı kûfi yazı kuşağı, örgülü sütunçeleri bağlayan üç dilimli kemer ve bitkisel motifli madalyonlarla süslüdür.

This entry was posted in   Z.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>