Beyazıt Külliyesi

Sultan II. Bayezit’in, Edirne’de yaptırdığı Beyazıt Camii ile buna bağlı medrese ve şifahaneden oluşan külliye. Külliye, 1484-1488 yıllarında Mimar Hayrettin tarafından yapıldı. Tümü 100 kadar kubbeyle kaplıdır. Caminin kubbesinin çapı 22,55 metredir, yanında küçük avlulu bir medrese ve biraz uzağında geniş avlulu bir şifahane vardır. Şifahanede akıl ve ruh hastaları tedavi görür, tedavi aracı olarak müzik, çiçekler, çeşitli av etleri ve ilâçlar kullanılırdı.

This entry was posted in   B.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>