Deccal nedir

Bu yazımızda İNŞÂALLAH Deccal ile ilgili hadisleri paylaşmaya çalışacağız. Detaylı bir şekilde okursanız, kafanızdaki birçok soruya yanıt bulacaksınız.

Deccal ahir zamanda ortaya çıkacak, ALLAH’ü Teala’nın kendisine verdiği bazı imkanlar sebebiyle harikülade marifetler gösterecek ve insanları sapıtacak bir yalancı ve sahtekâr olduğu anlaşılmaktadır. Kıya-metle ilgili her bilgi gayb sahasına girer. Gayb ise akıl ve duyular yoluyla elde edilen bilgi değildir. Peygamberimiz (s.a.v.) otuza yakın yalancı Deccal çıkacağını, bunların kendilerini Peygamber olarak tanıtacağını -ben ALLAH’ın elçisiyim- diyeceklerini belirtmiştir. (Buhari, Fiten 25, Müslim, Fiten 84) 

Deccal fitnesinin ne büyük bir tehlike olduğunu anlamak için aşağıdaki hadis–i şerife dikkat çekiyoruz. Sadece bu ümmet uyarılmamıştır; geçmiş peygamberler de ümmetlerini Deccal’e karşı uyarmıştır.
Abdullah b. Ömer Radıyallahu Anh’dan rivayet edilmiştir ki:
“Resûlullah Veda Haccı sırasında bir ara: 
“Halk susup dinlesin!” buyurdu. Sonra Allah’a hamd ve senada bulunup, arkadan Mesih ve Deccal’den uzun uzun söz ettiler ve buyurdular ki:
“ALLAH’ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla inzar etti. Nuh aleyhisselâm ümmetini onunla inzar etti, ondan sonra gelen peygamberler de. O, sizin aranızda çıkacak. Onun hâli sizden gizli kalmayacak. Rabbinizin tek gözlü olmadığı size kapalı değildir. O ise sağ gözü kör birisidir. Onun gözü, sanki (salkımdan) dışa fırlamış bir üzüm tanesi gibidir. İki gözünün arasında “kâfir” yazılmış olacaktır. Bunu her Müslüman okuyacaktır.” Hadis-i Şerif [Buhârî, Fiten 27; Müslim, Fiten 103 (2933)]

Ebû Saîdi’l–Hudrî Radıyallahu Anh anlatıyor:
“Resûlullah (s.a.v.) bize Deccal üzerine uzun bir hadis buyurdu. Bize anlattıkları içinde şöyle buyurmuştu:
“Deccal, Medine geçitlerine girmesi kendisine haram kılınmış olarak ortaya çıkacak. Derken Medine civarındaki bazı ekimsiz yerlere kadar gelir. O gün insanların en hayırlısı olan –veya en hayırlılarından– bir kimse onun karşısına çıkar ve:
“Sen Resûlullah’ın bize haber verdiği Deccal’sın!” der. Oradakiler:
“Hayır!” derler. Deccal onu öldürür ve sonra diriltir. Dirilttiği zaman adam:
“Allah’a yemin olsun. Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!” der. Deccal onu tekrar öldürmek isteyecek, fakat musallat edilmeyecek.” Hadis-i Şerif [Buhârî, Fiten 27, Fedailu’l–Medine 9; Müslim, Fiten 112 (2938)]

Resûl-i Ekrem Efendimiz bu hadiste, deccâli görenlerin, on sekizinci sûre olan Kehf sûresinin baş tarafından (fevâtih) on âyet okumalarını tavsiye buyurmaktadır.

Resûl-i Ekrem “Kehf sûresinin baş tarafından on âyet ezberleyen kimse deccâlden korunur” buyurmuştur. Hadis-i Şerif [Müslim]

Peygamber aleyhisselâm, deccâlin her tarafa kötülük yayacağını belirtmekte, onu görecek olan ümmetine hitaben “Ey ALLAH’ın kulları! İmanınızı koruyup direnin!” buyurmak suretiyle, ümmetinin maneviyatını yükseltmekte ve deccâl denen sahtekarı iman gücüyle yenebileceklerini onlara hatırlatmaktadır.

Deccâlin yeryüzünde ne kadar kalacağını merak eden ashâb-ı kirâm;
– onun kırk gün kalacağını
– bir günün bir yıl, bir başka günün bir ay, bir diğer günün bir hafta kadar uzayacağını, daha sonraki günlerin ise normal günlerin uzunluğunda olacağını öğrenince, vaktin söz konusu olmadığı o uzun günlerde namaz ibadetini nasıl ifâ edeceklerini merak etmişler, o zaman namaz vakitlerini normal günlere kıyaslayarak hesap etmeleri gerekeceğini öğrenmişlerdir.

Deccâle verilen yetkiler, imanı güçlü olmayan kimseler için onun ne büyük bir tehlike teşkil edeceğini göstermektedir. Onun emriyle bol yağmurlar yağması, bol bitkiler yetişmesi, bu sebeple kısa zamanda gelişip semiren sağmal hayvanların bol süt vermesi, bazı kimselerin deccâle inanmaması üzerine ertesi gün sularının çekilip çayır çimenlerinin kuruması, bu sebeple hayvanların helâk olması, deccâlin bir viraneye emretmesi üzerine oradaki definelerin tıpkı bir arıbeyinin peşinden giden arılar gibi onun arkasından gitmesi, kendisine inanmayan bir genci kılıcıyla ikiye böldükten sonra onu tekrar diriltmesi düşündürücüdür.

Bütün bu harikulade olaylar, o günlere yetişen mü’minlerin büyük bir imtihandan geçeceğini göstermektedir. Öldürülüp diriltilen gencin deccâl karşısındaki tavrı ne kadar haşmetli ve mânalıdır. Âdeta deccâle, sen beni bin kere öldürüp diriltsen de ben sadece kâinatın yegâne Rabbine iman ediyor ve senin bir sahtekar olduğunu biliyorum dercesine alaycı bir tavırla gülümsemesi, imanın sarsılmaz gücünü ne güzel ortaya koymaktadır.

Rib’î İbni Hırâş şöyle dedi:Ebû Mes’ûd el-Ensârî ile birlikte Huzeyfe İbni Yemân’ın yanına gittim. Ebû Mes’ûd ona:- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den deccâl hakkında duyduklarını söyle, dedi. Huzeyfe de şunları söyledi:- “Deccâl, yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanında gördüğü su gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanında gördüğü ateş de gerçekte ateş olmayıp soğuk, tatlı bir sudur. Sizden deccâle kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o, tatlı, içimi güzel bir sudur.”Ebû Mes’ûd el-Ensârî, Huzeyfe’nin böyle söylediğini ben de duydum, dedi. Hadis-i Şerif [Buhârî, Enbiyâ 50, Fiten 26; Müslim, Fiten 105, 108]

Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mekke ile Medine dışında, deccâlin ayak basmadığı bir yer kalmaz. Mekke ile Medine’nin bütün yollarında saf tutmuş melekler bu iki şehri korur. Deccâl kumlu, çorak bir yere iner. Ardından Medine üç defa sarsılır; ALLAH Teâlâ orada bulunan kâfir ve münafıkları dışarı çıkarır.” Hadis-i Şerif [Müslim, Fiten 123. Ayrıca bk. Buhârî, Fezâilü’l-Medîne, 9, 26, 27, Tevhîd 31; İbni Mâce, Fiten 33]

Yine Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İsfahan yahudilerinden taylasanlı yetmiş bin kişi deccâlin ardından gider.” Hadis-i Şerif [Müslim, Fiten 124]

Hadislerden Öğrendiklerimiz
1. Deccâl insanın dünya hayatında karşılaşacağı en büyük fitnedir.
2. Müslümanları onun şerrinden derin imanları koruyacaktır.
3. Deccâl yeryüzünde kimi uzun kimi kısa olmak üzere kırk gün kalacaktır.
4. Deccâl, kasırga önündeki bulut gibi yeryüzüne süratle yayılacaktır.
5. Kendisine verilen imkânlar sebebiyle beşer gücünün üstünde işler yapacaktır.
6. Hz. Îsâ yeryüzüne inerek deccâli öldürecek, insanları onun şerrinden kurtaracaktır.

Deccal kimdir diye soranlara umarız kaynaklı bir şekilde güzel bir anlatım oluşturmuşuzdur.

This entry was posted in   D.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>