Üremi

Genellikle böbreklerin iyi çalışmamasına bağlı olarak, metabolizmanın zehirli artıklarının sidikle atılamayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık. Belirtileri, derinin toprak rengini alması, yoğun susuzluk, dilde kuruluk, kusma, ishal, sidik azalması ya da tamamen kesilmesi, solunum bozuklukları ve koma hâline kadar varan sinirsel bozukluklardır. Bir kan zehirlenmesi olan üremi, böbrek yetmezliğine neden olan (örneğin nefrit) hastalıkların son evresi olarak ortaya çıktığı gibi, urlar vb. nedenlerle sidiğin dışarıya atılamamasından da ileri gelebilir. Üreminin süreğen ve iveğen olmak üzere iki biçimi vardır. İveğen üremi ilâçla tedavi edilebilir ya da kendi kendine iyileşebilir. Ancak ölümle sonuçlandığı durumlar da olur. Tedavi sırasında, proteinsiz perhiz ve vücuttaki su miktarının dengede tutulması çok önemlidir. Süreğen üremiyse tedaviyle iyileşmez. Ancak cerrahî müdahalelerle giderilebilir (örneğin böbrek nakli).

This entry was posted in   u2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>